Biển gì không có sóng?

Biển gì không có sóng là câu đố chắc rằng ai cũng đoán ra được đúng không? Đây là câu đố mẹo và chỉ cần suy nghĩ một chút là ra được đáp án rồi. Nếu bạn đã giải được rồi thì thử sức với câu đố này xem : Ăn gì khổ nhất?

Biển gì không có sóng?

bien gi khong co song 1
   
Biển báo giao thông

      

bien gi khong co song 2
   
Biển quảng cáo

   
Đáp án : Biển báo giao thông, biển quảng cáo
Quá chuẩn đúng không? Với biển báo giao thông, biển quảng cáo thì làm gì có sóng.
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *